Bibliotheca Lindiana

Założenia programowe

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie stanu wiedzy o wielowątkowej działalności Samuela Bogumiła Lindego, ukazanej na tle wielokulturowej społeczności Warszawy, u progu jej przemian społecznych, historycznych i politycznych.

 

W programie  uwzględnione będą następujące zagadnienia:

  • Kultura i nauka w Warszawie w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. na tle przemian politycznych i społecznych.
  • Narodziny polskiego nowoczesnego bibliotekarstwa i środowisko polskich uczonych w początkach XIX w.
  • Samuel Bogumił Linde jako bibliotekarz, bibliograf, bibliofil, autor słownika języka polskiego, uczony, polityk, dydaktyk, dyrektor Biblioteki Publicznej; jego dorobek organizacyjny i naukowy z perspektywy XXI wieku.
  • Lindowie w Warszawie; działalność S.B. Lindego i jego rodziny w środowisku ewangelików warszawskich.
  • Spuścizna S.B. Lindego (korespondencja, archiwalia) - stan badań.

 

Przewidziane jest wygłoszenie 18 zamówionych referatów, których autorami są przedstawiciele środowisk akademickich Warszawy, Wrocławia, Torunia oraz Krakowa.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.