Bibliotheca Lindiana

 

Poniedziałek, 19 listopada 2012 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

Sala 316


 

8.30-

 

Rejestracja uczestników


 

9.00-9.30

Powitanie


 

 

9.30-11.10

 

Sesja Czasy Samuela Bogumiła Lindego

Prowadzenie: dr Maria Cubrzyńska-Leonarczyk

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

9.30-10.00

dr Andrzej Sołtan

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Warszawa czasu Lindego


 

10.00-10.30

prof. dr hab. Krzysztof Migoń

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Kasaty klasztorów w XVIII i XIX w. i narodziny nowoczesnego bibliotekarstwa


 

10.30-11.00

mgr Jolanta Czerzniewska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Figura amatora. Stanisław Kostka Potocki - szlachcic, jako konserwator i inwentaryzator dziedzictwa na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim


 

11.00-11.10

Dyskusja


 

11.10-11.25

 

Przerwa na kawę


 

11.25-13.05

 

Sesja Samuel Bogumił Linde i środowisko ewangelickie

Prowadzenie: ks. Piotr Gaś

Parafia św. Trójcy Warszawa

 

11.25-11.55

prof. dr hab.inż. Andrzej Brandt

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Samuel Bogumił Linde - kilka uwag o życiu i pozostałych pamiątkach


 

11.55-12.25

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

"Między radykalizmem a lojalizmem”. Samuel Bogumił Linde jako działacz ewangelicki w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim"

 

 

 12.25-12.55

ks. dr Włodzimierz Nast

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Duchowe i ekumeniczne znaczenie dokonań Samuela Bogumiła Lindego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim


 

 12.55-13.05

Dyskusja


 

13.05-14.00

 

Przerwa na obiad


 

 

14.00-15.40

 

Sesja Samuel Bogumił Linde - leksykograf, bibliotekarz, bibliograf

Prowadzenie: mgr Ewa Kobierska-Maciuszko

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

 14.00-14.30

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Słownik języka polskiego - dzieło życia Samuela Bogumiła Lindego


 

 14.30-15.00

prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) jako bibliotekarz i bibliograf na tle ówczesnego środowiska uczonych


 

 15.00-15.30

dr Maria Cubrzyńska-Leonarczyk

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Samuel Bogumił Linde - bibliofil „dla krajowego użytku”


 

 15.30-15.40

Dyskusja


 

15.40-15.55

 

Przerwa na kawę

Komunikaty:

 

16.00-16.15

Prof. dr hab. J. Bień, mgr Joanna Bilińska

Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja elektronicznej wersji słownika S. B. Lindego


 

 16.15-16.30

  mgr inż. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Prezes Zarządu Fundacji "Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”

Samuel Bogumił Linde jako patron szkoły

 

 

16.30-16.45

16.45-18.00

Wydarzenia towarzyszące

Uroczystość nadania sali konferencyjnej BUW imienia S. B. Lindego;

Otwarcie wystawy Samuel Bogumił Linde w kręgu książki - kurator mgr Elżbieta Bylinowa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Lampka wina

 

 

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy, Warszawa, pl. Małachowskiego 1

  19.00

Koncert muzyki sakralnej. W programie Msza F-dur op. 41 Józefa Elsnera w wykonaniu chóru UMFC Vocal Consort pod dyrekcją Ryszarda Zimaka.

 

 

Wtorek, 20 listopada 2012 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

Sala 316

 

 

9.00-10.25

Sesja Samuel Bogumił Linde - dyrektor Biblioteki Publicznej

 Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Migoń

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 9.00-9.45

dr Marian Ptaszyk

Toruń

Samuel Bogumił Linde, dyrektor Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i jego współpracownicy

 

 

 9.45-10.15

mgr Halina Mieczkowska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

„Osobliwość nieznana” - zakupy starych druków do Biblioteki Publicznej przez Samuela Bogumiła Lindego

 

 

 10.15-10.25

Dyskusja

 

 

10.30-10.45

 

Przerwa na kawę

 

 

 

10.45-12.55

 

Sesja Lindiana

 Prowadzenie: mgr Ewa Kobierska-Maciuszko

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

 10.40-11.10

mgr Hanna Kulesza

Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu

Spuścizna Samuela Bogumiła Lindego w zbiorach Ossolineum - stan badań

 

 

 11.10-11.40

mgr Ewa Malicka

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

„Rękopisma i inne pamiątki Samuela Bogumiła Lindego”. Spuścizna po uczonym w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej - zawartość i stan badań

 

 

 11.40-12.10

mgr Małgorzata Łazicka

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Ikonografia Samuela Bogumiła Lindego

 

 

 12.10-12.40

mgr Emilia Słomianowska-Kamińska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Samuel Bogumił Linde - obchody rocznic

 

 

 12.40-12.55

 

Dyskusja

 

13.00-14.00

Przerwa na obiad

 

 

 

14.00-15.30

 

Sesja Samuel Bogumił Linde - pedagog, polityk, uczony

Prowadzenie: mgr Wanda M. Rudzińska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

 14.00-14.30

dr hab. prof. UW Irena Szybiak

Zakład Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego

Działalność pedagogiczna Samuela Bogumiła Lindego

 

 

 14.30-15.00

mgr Zbigniew Olczak

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Samuel Bogumił Linde - uczony między czystą nauką a polityką

 

 

 15.00-15.30

dr Paweł Duber

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Działalność Samuela Bogumiła Lindego w Sejmie Królestwa Polskiego (1818 i 1820)

 

 

15.30-15.40

15.40-16.00

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie obrad

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.