Bibliotheca Lindiana

Sigillum Bibliothecae Publicae Varsaviensis

 

Sigillum Bibliothecae Publicae Varsaviensis - pieczęć Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, poprzedniczki dzisiejszej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jej pierwszym dyrektorem generalnym i właściwym twórcą był Samuel Bogumił Linde (1771-1847), znany leksykograf, bibliotekarz i pedagog.

 

Bibliotekę powołano do życia w 1816 r. jako zaplecze naukowe dla wyższej uczelni utworzonej w granicach Królestwa Kongresowego. Dwa lata później, w marcu 1818 roku placówkę udostępniono także szerszej publiczności. Zgodnie z pierwotnymi założeniami Biblioteka pełniła równocześnie funkcję książnicy narodowej, gromadząc nie tylko zabytki piśmiennictwa polskiego, ale także pamiątki bytu narodowego. Oprócz książek i rękopisów posiadała Gabinet Medali i Starożytności oraz Gabinet Rycin powstały z zakupionej bogatej kolekcji graficznej ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podstawowy jej księgozbiór utworzyły zbiory stołecznych szkół – Szkoły Prawa i Administracji, Szkoły Lekarskiej, Liceum Warszawskiego, tzw. Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym. W latach następnych włączano do kolekcji zasoby z klasztornych librari, skasowanych na mocy dekretu supresyjnego władz kościelnych. Dzięki wysiłkom i staraniom Lindego zbiory Biblioteki Publicznej osiągnęły w roku 1830 wielkość 134 tys. druków (w tym ok. 6 tys. wydanych przed r. 1530), 2 tys. rękopisów, ponad 100 tys. rysunków oraz rycin i należały do jednych z większych w ówczesnej Europie. Po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku władze carskie zamknęły uczelnię i bibliotekę, a ponad 90 tys. wyselekcjonowanych tomów wywiozły do St. Petersburga. Pozostała w Warszawie część księgozbioru, przemianowana na Bibliotekę Rządowa była zarządzana przez Lindego do r. 1836, ale placówka pozbawiona swoich korzeni, nie odzyskała poprzedniego znaczenia .

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.