Bibliotheca Lindiana

Emilia Słomianowska-Kamińska

Samuel Bogumił Linde – obchody rocznic.


Samuel Bogumił Linde (1771-1847) – językoznawca, bibliotekarz, bibliofil, uczony, działacz oświatowy i polityczny, pedagog a przede wszystkim autor pierwszego w dziejach polskiej kultury słownika języka polskiego, był postacią interesującą ze wszech miar, niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej, ale i zarazem niezwykle skomplikowaną, zdaniem niektórych badaczy - nawet kontrowersyjną. Oceny jego działalności, zależnie od epoki i płaszczyzny działania, są  dość zróżnicowane. W przeważającej liczbie przypadków podkreśla się jednak jego ogromne zasługi. Doceniany był zarówno za życia jak i po śmierci. Do chwili obecnej kolejne pokolenia podkreślają jego rolę i znaczenie w dziejach kultury polskiej. Uroczyście obchodzono zakończenie druku  „Słownika języka polskiego”, jego autora uhonorowano wybiciem specjalnego złotego medalu pamiątkowego. Dużym wydarzeniem były także obchody związane z 50-tą rocznicą uzyskania przez S.B. Lindego doktoratu. Wydarzeniem stał się uroczysty pogrzeb a w późniejszym okresie rocznice jego urodzin i śmierci. Z tej okazji tworzono fundusze stypendialne jego imienia i nagrody, w przeszłości organizowano konkursy leksykograficzne, pisano na temat jego osoby wiersze. Do dzisiaj szkołom nadaje się jego imię a także wystawia pomniki, pisze książki. W szczególny sposób świętowane są te obchody przez miasto Toruń , którego honorowym obywatelem stał się jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Przy wielu okazjach podkreśla się związki S. B. Lindego z tym miastem. Organizuje się konferencje językoznawcze, podkreśla znaczenie jego dzieła. Obchodom tym często towarzyszą wydawnictwa okolicznościowe.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.