Bibliotheca Lindiana

Zbigniew Olczak

„Samuel Bogumił Linde - uczony między czystą nauką a polityką.”


Samuel Bogumił Linde uczony, którego lata największej aktywności naukowej przypadają na wyjątkowo burzliwy okres w dziejach polskich, był przez kilkadziesiąt lat aktywnym uczestnikiem życia umysłowego, równocześnie pełniąc szereg ważnych urzędów publicznych i  pracując na niwie edukacyjnej. Z racji zainteresowań badawczych i obowiązków służbowych nawiązał liczne kontakty z przedstawicielami nauki europejskiej, w tym oczywiście także rosyjskiej. Kontakty S. B. Lindego z rosyjskim środowiskiem naukowym, głównie M. P. Pogodinem, A. S. Szyszkowem, U.S. Uwarowem, N. P. Rumiancowem miały charakter szczególny, nie odbywały się w próżni społecznej i nie były wolne od uwikłań politycznych. W referacie prześledzone zostało wzajemne oddziaływanie idei politycznych i prac badawczych podejmowanych przez Lindego, zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia, kiedy został włączony w działania promowane przez środowisko słowianofilów. Bazą źródłową jest wydana drukiem korespondencja S. B. Lindego, jego drukowane wypowiedzi publicystyczne, wstęp do tłumaczonych przez niego dzieł autorów Rosjan. Wyniki analizy tych źródeł zostaną skonfrontowane z opiniami o działalności Lindego jako uczonego filologa slawisty, wyrażanymi przez Polaków i Rosjan – współczesnych oraz przedstawicieli następnych pokoleń.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.