Bibliotheca Lindiana

Anna Żbikowska-Migoń

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) jako bibliotekarz i bibliograf
na tle ówczesnego środowiska uczonych.


Życie, zawodowa i naukowa działalność S. B. Lindego wpisują się w panoramę europejskiej nauki, oświaty, kultury książki I połowy XIX w. Uniwersyteckie studia i prace biblioteczne w Lipsku, Dreźnie, Wiedniu, naukowe zainteresowania językami, literaturą i kulturą narodów słowiańskich owocowały kontaktami z uczonymi Europy, zwłaszcza Środkowej i Wschodniej, którzy – jak Linde – tkwili w świecie książki, przejawiali zainteresowania bibliografią, uczestniczyli w pracach bibliotecznych. Niemniej ważne są wielostronne powiązania Lindego z polskimi uczonymi i organizatorami życia naukowego, z którymi jako bibliotekarz i uczony Linde współdziałał lub wchodził w spory.
Jak się wydaje – mimo bogactwa prac o Lindem i jego dokonaniach – wobec zróżnicowania ocen jego osoby, jego dzieł, rezultatów jego działań, warto podjąć próbę wskazania tego co typowe, i tego co wyjątkowe w zawodowej i naukowej biografii Lindego- „pracownika książki”:  jej badacza i znawcy, bibliografa, użytkownika, organizatora i współtwórcy bibliotek. Warto szukać tego, co w Lindego wizji biblioteki i bibliotekarstwa, w jego inicjatywach i dokonaniach było zwiastunem nowych tendencji, a co przebrzmiało. Warto zadać pytanie, jaką rangę przyznać można byłoby Lindemu przy zastosowaniu dzisiejszych standardów i kryteriów ocen ludzi nauki i ich dorobku. Referat będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.