Bibliotheca Lindiana

Krzysztof Migoń

Kasaty klasztorów w XVIII i XIX w. i narodziny nowoczesnego bibliotekarstwa.


Sekularyzacja klasztorów w XVIII i XIX w. spowodowała głębokie zmiany w europejskim świecie książek - na rynku księgarskim (antykwarycznym), w kolekcjonerstwie i bibliofilstwie, a szczególnie w bibliotekach i bibliotekarstwie. Gdy na przełomie stuleci pojawiły się nowe lub gruntownie zmodyfikowane typy bibliotek, zwłaszcza narodowe (państwowe) i uniwersyteckie (uczelniane), uposażono je w niemałym stopniu zbiorami poklasztornymi. Na nowych posiadaczy spadł obowiązek uporządkowania zbiorów, ich ochrony, skatalogowania, udostępnienia, także naukowego opracowania. Rodziło się tym samym nowoczesne bibliotekarstwo (od reguł opisu i opracowania po zasady udostępniania zbiorów i budownictwo biblioteczne) i następowała profesjonalizacja zawodu bibliotekarza (zdefiniowano jego konieczne kompetencje, zainicjowano specjalistyczne kształcenie bibliotekarzy, wprowadzono państwowe egzaminy na to stanowisko). Nastąpił przyrost literatury fachowej (zasady katalogowania i urządzania bibliotek, instrukcje, podręczniki, wykazy nowych nabytków, dubletów, drukowane katalogi itp.).
Zaczęła kształtować się autonomiczna nauka o bibliotece i bibliotekarstwie – bibliotekoznawstwo. Potrzeby praktyczne, a także wymagania rozwijającej się w ciągu XIX w. nauki historycznej, dały nowe impulsy dla dalszego rozwoju bibliografii, kodykologii, historiografii drukarstwa i innych obszarów wiedzy o książce, co z kolei doprowadziło do pojawienia się ogólnej nauki o książce – bibliologii. Biblioteki stawały się przedmiotem zainteresowania władz; w niektórych krajach zarysowała się państwowa polityka biblioteczna.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.