Bibliotheca Lindiana

Ewa Malicka

„Rękopisma i inne pamiątki Samuela Bogumiła Lindego”.
Spuścizna po uczonym w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej – zawartość i stan badań.


W kwietniu 1872 r. Ludwika z Lindów Górecka w imieniu rodziny przekazała Bibliotece Jagiellońskiej rękopiśmienną spuściznę po swym ojcu, Samuelu Bogumile Lindem.
Spuścizna została tylko bardzo powierzchownie posegregowana przez ofiarodawczynię, układ ten uszanowali ówcześni bibliotekarze „Jagiellonki”. Rękopisy otrzymały sygnatury BJ 3468-3478, pod którymi, bardzo skrótowo, opisane zostały w wydanym w latach 1877-1881 Katalogu rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysława Wisłockiego.
Dla lepszego przedstawienia zbioru, w niniejszej pracy podjęta została próba uporządkowania i opisania jego zawartości (bez zmiany dotychczasowego ułożenia), według aktualnie obowiązującego schematu opracowania archiwów osobistych.
Spuścizna jest dobrze znana i gruntownie wykorzystana przez wszystkich biografów oraz wydawców i badaczy dzieł S.B. Lindego, co wykazują również metryczki rejestrujące czytelników każdego rękopisu.
Oprócz przekazanej przez córkę spuścizny, w wielu innych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się listy i drobne autografy Lindego, które opisane zostały w osobnym rozdziale.
Dwukrotnie, w spisie spuścizny towarzyszącym darowi a później w Katalogu Wisłockiego pojawia się informacja o „opakowaniu”, w którym papiery dostarczone zostały do Biblioteki Jagiellońskiej, nazwanym raz „szkatułką” a raz „skrzynką misterną”. Skrzynka ta została odnaleziona w Muzeum UJ i opisana na końcu pracy.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.