Bibliotheca Lindiana

Małgorzata Łazicka

Ikonografia Samuela Bogumiła Lindego


Ikonografia, rozumiana w tym przypadku w sensie historycznym, jest zbiorem wszelkich przedstawień wizualnych odnoszących się do danej osoby. W moim opracowaniu podjęłam próbę zebrania możliwie jak największej liczby materiałów ikonograficznych ukazujących Samuela Bogumiła Lindego, na które składają się obrazy, rzeźby, ryciny, rysunki i medale. Większość z nich powstała dla uczczenia wybitnego językoznawcy już za jego życia, między innymi przy okazji obchodów rocznicowych. Poza prezentacją wspomnianych wizerunków, celem mojego wystąpienia będzie przybliżenie sylwetki autora Słownika Języka Polskiego poprzez przedstawienie rodziny Lindów, jej kontaktów z rodziną Chopinów, a także związków Lindego z jego rodzinnym miastem, Toruniem i parafią ewangelicko-augsburską w Warszawie.
Referat i publikacja będą składały się z dwóch części. W pierwszej spróbuję odnieść się do zebranego materiału ikonograficznego w kontekście kontaktów Lindego ze środowiskiem artystycznym i naukowym oraz ze wspólnotą ewangelicko-augsburską. Drugą część będzie stanowił aneks, w którym wizerunki Lindego zostaną zestawione w sposób katalogowy.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.