Bibliotheca Lindiana

Hanna Kulesza

Spuścizna S. B. Lindego w zbiorach Ossolineum – stan badań.


Zakład Narodowy im. Ossolińskich łączy z osobą Samuela Bogumiła Lindego przede wszystkim jego współpraca w l. 1794-1803 z Józefem Maksymilianem Ossolińskim przy pozyskiwaniu druków i rękopisów dla przyszłej biblioteki fundacyjnej. Po śmierci Lindego w Ossolineum opracowano nowe wydanie Słownika języka polskiego. Z lat pracy dla Ossolińskiego zostały w bibliotece ZNiO dwa katalogi książek oraz 22 tomy zapisków bibliograficznych ręką Lindego, tzw. Bibliotheca Polona, a także listy Lindego do Ossolińskiego z lat 1799-1804 w wydzielonym zbiorze autografów. Po śmierci Lindego rodzina przekazała do Ossolineum rękopis niewydanego słownika porównawczego rosyjsko-polskiego, a w l. 30. XX w. zbiór papierów osobistych i korespondencji. Szczegółowa kwerenda wykazała jeszcze kilka drobnych przyczynków do biografii i recepcji Lindego oraz do wydań Słownika.


Wskutek decyzji Rady Ministrów USRR w 1946 r. ossolińskie kolekcje zostały podzielone. Wśród nieprzekazanych stronie polskiej materiałów znalazły się niektóre rękopisy Lindego, zwłaszcza słownik rosyjsko-polski i listy do Ossolińskiego oraz dotycząca ich dokumentacja. Badanie tych rękopisów, ich proweniencji, a także losów i faktycznego stanu zbiorów stało się na kilkadziesiąt lat bardzo utrudnione.


Sytuacja zmieniła się w 2003 r., gdy podpisano umowę o współpracy przy digitalizacji zbiorów między Lwowską Biblioteką im. W. Stefanyka NAN Ukrainy a ZNiO we Wrocławiu. Na podstawie zeskanowanych do tej pory materiałów można stwierdzić, że zespół papierów osobistych i rodzinnych Lindego zaginął bezpowrotnie w czasie II wojny. Nie odnaleziono też listów Lindego ze zbioru autografów.
Praca nad digitalizacją ossolińskich starych druków pozostałych we Lwowie dopiero się rozpoczyna. Po jej zakończeniu będzie można zweryfikować ustalenia dotyczące ilości książek z notatkami i podkreśleniami Lindego w pierwotnym księgozbiorze Ossolińskiego.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.