Bibliotheca Lindiana

Paweł Duber

Działalność Samuela Bogumiła Linde w Sejmie Królestwa Polskiego (1818 i 1820)


Postać Samuela Bogumiła Linde kojarzy się przede wszystkim z monumentalnym Słownikiem języka polskiego. Mało znana jest jednak jego działalność polityczna, szczególnie jako deputowanego z 3 cyrkułu Warszawy na Sejm Królestwa Polskiego w latach 1818 i 1820, której w dotychczasowej literaturze przedmiotu poświęcono stosunkowo niewiele uwagi. W artykule został więc omówiony jego wkład w prace Izby Poselskiej za czasów Królestwa Polskiego: wystąpienia w sprawie nowego kodeksu karnego i raportu końcowego Rady Stanu w 1818 r., a także kodeksu postępowania karnego, przedłużenia moratorium na zwrot długów, zmian w Statucie Organicznym o Senacie oraz niektórych petycji do tronu w 1820 r. Za szczególnie charakterystyczny epizod należy jednak uznać wniosek, zgłoszony przez Lindego 12 października 1820, o utajnienie obrad w związku z wniesieniem skargi przez posła Wincentego Niemojowskiego przeciwko Stanisławowi Kostce Potockiemu i Stanisławowi Staszicowi. Postępowanie autora Słownika języka polskiego miało przeciwdziałać akcji podjętej przez liberalną opozycję, czyli tzw. kaliszan, domagających się ścisłego respektowania przez władze przepisów konstytucji. Słuszna jest więc opinia, wyrażona przez jednego z historyków, który zaliczył Lindego do grona posłów i deputowanych związanych z obozem rządzącym.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.